Ligging in Zuid-Oost Brabant

Heeze ligt ligt ten zuiden van Eindhoven. De korte afstand tot deze stad maakt Heeze tot een aantrekkelijk potentieel alternatief voor huishoudens die een economische binding hebben met de stadsregio Eindhoven, maar de stad willen verlaten. Eindhoven is vanuit Heeze goed bereikbaar via het spoor of via de A67 en de A2. Met zo’n 10.000 inwoners heeft Heeze enige schaal en maat met een bijpassend aantrekkelijk voorzieningenniveau. Heeze-Leende vormt in feite de groene long van de stadsregio Eindhoven. De dorpsranden zijn verweven met het landschap. Het buitengebied heeft een grote aantrekkingskracht op mensen die zich in Heeze-Leende willen vestigen of willen recreëren.

De Bulders

Het plangebied de Bulders is gelegen tegen de zuidflank van Heeze. Het plangebied grenst hier aan de jaren ’90 wijk de Nieuwe Hoeven. Aan de oostkant is het gebied begrensd door een dichtgebouwde uitloper (lint) vanuit Heeze, wat tevens de verbinding is naar de kern Leende. In het plangebied zijn nog veel oude, historisch waardevolle structuren aanwezig. Deze oude paden geven een heldere structuur aan de huidige verkaveling in het gebied de Bulders en zijn omzoomd met zeer volwassen bomenrijen. Het fijnmazige netwerk loopt vanuit de kern Heeze met zijn voorzieningen richting het buitengebied. Om de historische waarde, bereikbaarheid en directheid van de verbindingen te garanderen wordt hier in de planvorming vorm aan gegeven.

De spoorlijn Eindhoven-Weert, waarop Heeze aangesloten is middels een station, ligt binnen handbereik. Met name de nabijheid van het centrum van Heeze en de aanwezigheid van historisch landschappelijke structuren geven het gebied zijn hoogwaardige potentie voor de verdere ontwikkeling.

15
8
Nieuwsbericht 15 augustus 2017
Maandag 13 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende het bestemmingsplan ‘De Bulders’...

lees meer >

Aanmelden nieuwsbrief

Benieuwd naar de voortgang van project de Bulders? Schrijf uzelf dan in voor de nieuwsbrief.

Extra Informatie

Sitemap