Duurzaamheid

De Bulders Woningbouw BV is van plan om op een duurzame wijze de woningbouwontwikkeling te laten plaatsvinden. Aan het aspect duurzaamheid kan op vele manieren invulling worden gegeven.
Voor De Bulders Woningbouw BV geldt dat ze met de ontwikkelende partijen afspreekt welke EPC-norm ze als standaard stelt bij de oplevering van woningen.
In de contracten maakt  De Bulders Woningbouw BV hierover gelijkluidende afspraken, waarbij de EPC-norm per deelgebied kan verschillen al naar gelang het ambitieniveau. Het is de bedoeling dat De Bulders een toekomstbestendig woongebied gaat worden.
Hoe duurzamer het materiaal dat wordt gebruikt bij de bouw van woningen, hoe lager de EPC-norm is. Duurzaam materialengebruik leidt vaak tot energiezuinigheid. Echter duurzaamheid is meer dan energie en milieu.

In dit project is de intentie om energiezuinig zodanig te bouwen dat we anticiperen op de normen die in het bouwbesluit van 2020 zullen gaan gelden.
Momenteel onderzoeken we verder welke duurzaamheidsaspecten we in de planontwikkeling kunnen integreren. We denken thans aan een de bouw van energieneutrale woningen voor een gedeelte van de woningbouwopgave uit de eerste fase. De ontwikkelende partijen moeten zich conformeren aan deze ambitie.
Teneinde de ambitie van duurzaamheid ook echt te concretiseren maakt De Bulders Woningbouw BV gebruik van de expertise van deskundigen. In totaal zijn er vijf deskundigen gevraagd om hun expertise in te brengen. Periodiek zijn er overleggen tussen deze ‘dentank’ en De Bulders Woningbouw om de ambities op duurzaamheid concreet te maken.

Duurzaamheid kan verdeeld worden naar drie pijlers:
-proces (denk aan: efficiëncy, flexibiliteit, materiaalreductie, energiebesparing en afvalreductie)
-project (denk aan: energie, binnenklimaat waaronder zicht, licht, lucht en livability)
-materiaal (denk aan: materiaalreductie, afvalreductie, hernieuwbare materialen en hergebruik)

15
8
Nieuwsbericht 15 augustus 2017
Maandag 13 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende het bestemmingsplan ‘De Bulders’...

lees meer >

Aanmelden nieuwsbrief

Benieuwd naar de voortgang van project de Bulders? Schrijf uzelf dan in voor de nieuwsbrief.

Extra Informatie

Sitemap