Samenwerking

De Bulders Woningbouw BV is een joint venture tussen gemeente Heeze-Leende en BNG Gebiedsontwikkeling (BNG GO). Een joint venture is een samenwerkingsverband tussen de private en publieke sector, in dit geval in een BV/CV constructie. Hierin is BNG GO de private partij en de gemeente de publieke partner. In dit samenwerkingsverband zijn afspraken vastgelegd over het programma, de planning, de financiering en de procedures.

Beide partijen zijn hieronder uitgelicht: 

Bank Nederlandse Gemeenten Gebiedsontwikkeling

BNG GO is een 100% dochteronderneming van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. BNG GO is gevestigd in ’s-Gravenhage. BNG GO is gericht op ondersteuning van gemeentelijke overheden en instellingen met maatschappelijk belang bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Uit dien hoofde is BNG GO geïnteresseerd om risicodragend te participeren in de ontwikkeling van de Bulders. Zij staan tezamen met de gemeente Heeze-Leende aan de lat voor de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het plan.

Gemeente Heeze-Leende

Heeze-Leende is gelegen in Zuidoost-Brabant, in de oksel van de autosnelwegen A67/A2 ten zuiden van Eindhoven. Heeze-Leende heeft als gemeente ruim 15.000 inwoners. Het is een echte woon- en recreatiegemeente met een dorpse sfeer en prima uitvalsmogelijkheden voor vakantie en uitjes. Daarnaast is in de gemeente volop werkgelegenheid door de aanwezigheid van een aantal grote bedrijven en instellingen, met name op het gebied van kennis en innovatie. Omdat de gemeente nabij Eindhoven is gelegen vormt het ook een aantrekkelijke woongemeente voor forenzen die bv. werken in Eindhoven-Brainport of op andere werklocaties in de omgeving.

Inhoud samenwerking

In de op 21 juni 2012 gesloten samenwerkingsovereenkomst staan de gemaakte afspraken vermeld tussen de twee contractpartners. Doelstelling is om gezamenlijk de grondexploitatie van woningbouw De Bulders te voeren inclusief de regievoering van de aanleg van de randweg/wijkontsluitingsweg. Het beoogde aantal te realiseren woningen bedraagt 350 dat in enkele fasen (waarschijinlijk twee) wordt gerealiseerd. De politieke wens is om eerst de randweg aan te leggen en vervolgens gefaseerd te starten met de aanleg van de woonwijk(en).
 

15
8
Nieuwsbericht 15 augustus 2017
Maandag 13 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende het bestemmingsplan ‘De Bulders’...

lees meer >

Aanmelden nieuwsbrief

Benieuwd naar de voortgang van project de Bulders? Schrijf uzelf dan in voor de nieuwsbrief.

Extra Informatie

Sitemap