Nieuws

15
8
Nieuwsbericht 15 augustus 2017
Maandag 13 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende het bestemmingsplan ‘De Bulders’ vastgesteld. Hiermee geeft de gemeente Heeze-Leende aan dat zij definitief voornemens zijn om de plannen, die de aanleg...

lees meer >
16
3
Ter inzage legging bestemmingsplan De Bulders
Maandag 13 februari heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende het bestemmingsplan ‘De Bulders’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de aanleg van de randweg en de ontwikkeling van 350 woningen mogelijk. De provincie heeft...

lees meer >
17
2
Vaststelling bestemmingsplan De Bulders
Maandag 13 februari heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende het bestemmingsplan ‘De Bulders’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de aanleg van de randweg en de ontwikkeling van 350 woningen mogelijk. Na vaststelling...

lees meer >
28
9
Ontwerpbestemmingsplan De Bulders
Het college van B&W heeft 20 september besloten om het ontwerpbestemmingsplan “De Bulders” vanaf donderdag 29 september zes weken ter inzage te leggen. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk een zienswijze...

lees meer >
27
1
Inloopavonden De Bulders druk bezocht
Veel belangstellenden met vragen over de toekomstige randweg en nieuwbouwwijk De Bulders hebben 6 en 7 januari de inloopavonden in het gemeentehuis bezocht. De interesse in het plan was divers: omwonende van het gebied, geïnteresseerde...

lees meer >
4
1
Bestemmingsplan De Bulders en randweg van start
De Bulders Woningbouw BV is de afgelopen jaren druk bezig geweest met het aankopen van gronden, het verrichten van de benodigde onderzoeken en het opstellen van een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan. Inmiddels is dit proces afgerond...

lees meer >
17
4
Voortgang bestemmingsplanprocedure De Bulders
Begin januari van dit jaar bent u geïnformeerd over de start van de bestemmingsplanprocedure om de aanleg van de randweg mogelijk te maken.  De aandeelhouders van De Bulders Woningbouw hebben recent aan de directie van...

lees meer >
5
2
Resultaten woonwensenonderzoek
Op 30 januari jl. heeft INBO in opdracht van De Bulders Woningbouw het woonwensenonderzoek voor woonwijk De Bulders afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de woonwensen van haar toekomstige bewoners. Op...

lees meer >
Nieuwsarchief
15
8
Nieuwsbericht 15 augustus 2017
Maandag 13 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende het bestemmingsplan ‘De Bulders’...

lees meer >

Aanmelden nieuwsbrief

Benieuwd naar de voortgang van project de Bulders? Schrijf uzelf dan in voor de nieuwsbrief.

Extra Informatie

Sitemap